KADRA SZKOŁY SEI BYDGOSZCZ


Dyrektor Szkoły
Aleksandra Chrześcian-Majcher


W naszej szkole pracuje doświadczona kadra nauczycielska, pedagogiczna i terapeutyczna. Nasze grono zasilają także doświadczeni egzaminatorzy maturalni.


Nauczyciele:
Aleksandra Chrześcian-Majcher, historia, WOS, etyka, zajęcia artystyczne
Agnieszka Kruk – język polski, historia
Anna Płotkowska – język hiszpański
Arkadiusz Kozub – przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
Anita Susała - matematyka, fizyka
Anna Zawichrowska- wychowanie fizyczne
Bogna Różyczka – język polski, język angielski
Beata Osińska - język niemiecki
Dorota Sikorska - biologia,
Elżbieta Kalinowska - język rosyjski
Henryk Szeląg - religia
Iwona Karsznia – przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
Maciej Brzeźniak - geografia
Marta Binek - język polski
Mirosława Otlewska – historia, WOS, EDB, PP
Magdalena Szczepańska - język angielski
Monika Karnowska - matematyka
Michał Butowt – matematyka, fizyka
Patrycja Lazarek - język polski, WOK, zajęcia artystyczne
Patryk Stawski - Informatyka, grafika komputerowa, przedmioty zawodowe

Pedagog:
Wioletta Karolczyk

Psycholog:
Izabela Górna-Cerajewska

Terapeuta:
Maria Sobieraj

Administracja:
Beata Łuszpińska- sekretarz szkoły
Maja Hałko- sekretarz szkoły
Wiesław Należyty- portier