Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej dla Dorosłych


Oferta szkoły kierowana jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny oraz do osób, które przerwały naukę w szkole średniej.
Uznajemy zaliczone lata (semestry) nauki. Szkoła przygotowuje maturzystów do zdania egzaminu maturalnego według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Nauka w szkole trwa 3 lata (6 semestrów). Absolwenci szkół zawodowych, po zaliczeniu różnic programowych, mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (drugiego roku).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
Słuchacze szkoły na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji.
Wydajemy również bez opłat indeksy i legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich i studenckich.

Świadectwo ukończenia szkoły wydawane jest na druku ministerialnym. Nasze Liceum oferuje naukę bez opłat

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.

Cykl nauczania: 6 semestrów

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa