Policalne Szkoły dla Dorosłych

Otwarty nabór na kierunki: Technik BHP, Technik Usług Kosmetycznych
Zapraszamy do zapisów na kierunek:
Technik Usług Kosmetycznych w Szkole Policealnej Edukacji Innowacyjnej!


Czego się nauczysz?
- wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
- ustalania rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
- diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
- charakteryzowania składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Gdzie znajdziesz pracę?
- własna firma
- salony kosmetyczne
- firmy kosmetyczne
- firmy farmaceutyczne


Zapraszamy do zapisów na kierunek:
Technik BHP w Szkole Policealnej Edukacji Innowacyjnej!


Wybierz kierunek gwarantujący stałe zatrudnienie!
TECHNIK BHP to najbardziej przyszłościowy zawód w Polsce!

Czego się nauczysz?
- podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy,
- techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy,
- zagrożenia w środowisku pracy, Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,
- ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
- zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie znajdziesz pracę?
- służby bhp w każdej administracji


Zapisy Online:
https://sei.edu.pl/formularz-rejestracji/
ul. Piotrowskiego 12-14, Bydgoszcz
tel. 52 519 35 81


Szkoła Policealna Edukacji Innowacyjnej jest szkołą zawodową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Podlega też stałemu nadzorowi władz oświatowych.

Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego (matura niewymagana). Nauka w szkole trwa od jednego roku do dwóch lat, zależnie od wybranego zawodu.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Słuchacze szkoły na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydajemy również bez opłat indeksy i legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich i studenckich.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym, a po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych, otrzymują dyplom z tytułem technika. Nasze szkoły policealne oferują naukę bez opłat. Zdobycie dobrego zawodu to tylko zainwestowanie własnego czasu, a nie pieniędzy.

Otwarcie prezentowanych kierunków uzależnione jest od ilości zgłoszeń
FLORYSTA
Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości, Materiałoznawstwo roślinne, Materiałoznawstwo nieroślinne, Kulturowe podstawy florystyki, Środki wyrazu twórczego, Kompozycje florystyczne, Przedsiębiorstwo florystyczne, Język obcy we florystyce, Wykonywanie kompozycji florystycznych.
Praca w zawodzie:
Duże kwiaciarnie systemowe
kwiaciarnie średniej wielkości
pracownie florystyczne


Technik BHP
Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy prawa pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Ergonomia w procesie pracy, Zagrożenia w środowisku pracy, Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, Ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Praca w zawodzie:
Służby bhp w każdej administracji


Technik RachunkowościProgram nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, Język obcy w rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Wynagrodzenia i podatki, Biuro rachunkowe, Dokumentacja biurowa, Biuro wynagrodzeń i podatków.
Praca w zawodzie:
Działy księgowe
Biura rachunkowe
Banki
Urzędy skarbowe
Samorząd terytorialny


Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej, język obcy w pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych, usługi wspierające.

Praca w zawodzie:
dom małego dziecka
hospicjum dla dzieci i dorosłych
dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
warsztaty terapii zajęciowej
ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
środowiskowy dom samopomocy
oddział rehabilitacji w szpitalu
Działy informatyczne dużych firm