TECHNIKUM INFORMATYKI


MODUŁOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWEMODUŁOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

M1 –Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
M2 –Prowadzenie usług informatycznych
M3 –Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
M4 –Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych