Czerwiec 26 2019 03:02:56
Nawigacja
Plan Lekcji

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy, rok szkolny 2018/2019 Plan lekcji

Poniedziałek od 1 października 2018

Godziny

III GIM

I LO

II LO

III LO

I TI

II TI

III TI

IV TI

7.10-7.55

wfdz

wfdz

wfdz

wfdz

wfdz

 

Matematyka s.1-R s.1

J. niemiecki

s.6.

8:00-8:45

wfdz J. polski MB dodatkowys.2

wfdz

 

wfdz

Matematyka s11 R

wfdz

wfdz

 

Matematyka s.1-R s.1

G.wychowawcza

s.6

8:55-9:40

wfdz

wfdz

 

wfdz

Matematyka s11 R

J. polski R s.2

wfdz

j. niemiecki s.6

 

Matematyka s.1

J. polski MB s.2

9:50-10:35

J. niemiecki

s.6.

J. polski MB s.5

J. polski s.2

Matematyka s11

Historia s.3

J. angielski s.7

Tworzenie baz danych s.4

Tworzenie baz danych s.4

10:45-11:30

J. niemiecki

s.6.

J. polski MB s.5

J. polski s.2

Matematyka s11

WOS s.3

J. angielski s.7

Tworzenie baz danych s.4

Tworzenie baz danych s.4

11:50-12:35

Geografia s 5

Matematyka s11

J. angielski s.7

Biologia s.1 /WOS s.10

WOK s.2

J. polski MB s.2

Tworzenie baz danych s.4

Hist. i społ. s.3

12:40-13:25

Historia fakultet

s.3

Matematyka s11

J. angielski s.7

Biologia s.1 /WOS s.10

Geografia s.5

J. polski MB s.2

Tworzenie baz danych s.4

Tworzenie baz danych s.4

13:30-14:15

J. polski MB s.2

Geografia s.5

Biologia s.5 /WOS s.10

J. angielski- pr

s.7

EDB

 

Tworzenie baz danych s.4

Matematyka s.1

14:20-15:05

J. polski MB s.2

Historia s.10

 

Geografia .s 5

 


Biologia s.1

 

Geografia s 5

 

15.15-16.00

 

 

Geografia s.5

 

 

 

Geografia s 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

Godziny

III GIM

I LO

II LO

III LO

I TI

II TI

III TI

IV TI

7.10-7.55

wfch

wfch

wfch

wfch

wfch

wfch

wfch

wfch

8:00-8:45

wfch

wfch

wfch J.rosyjski s.1

wfch/J. angielski- pp s.7

wfch

wfch

wfch

wfch

WOS r. 3

8:55-9:40

wfch

wfch

wfch J. rosyjski s.1

wfch/J. angielski- pp s.7-fakultet

wfch

wfch

wfch

wfch WOS s. 3

Matematyka s.1 R

9:50-10:35

J.angielski s.7

Matematyka

s.11

Historia s.10

G. wychowawcza s.5

J. polski s.2

Urządzenia techniki komputerowej s.4

Hist i społ s.6

Urządzenia techniki komputerowej s.4

10:45-11:30

J.angielski s.7

 

Fizyka

s.3

Matematyka s. 1

Biologia s.5/WOS s.10

J. polski s.2

Urządzenia techniki komputerowej s.4

Hist i społ s.6

Urządzenia techniki komputerowej s.4

11:50-12:35

G. wychowawcza s.3

 

WOK s.11

Matematyka s. 1

Biologia s.5/WOS s.10

J. angielski s.7

Systemy Operacyjne s.4

Matematyka s.1

Systemy Operacyjne s.4

12:40-13:25

Matematyka

s.11

J. angielski s.7

J. polski s. 2

Chemia s.5/Historia s.10

J. angielski s.7

Systemy Operacyjne s.4

Matematyka s.1

Systemy Operacyjne s.4

13:30-14:15

WOS s.3

J. angielski s.7

J. polski R s.2

Chemia s.5/Historia s.10

Fizyka s.11

Lokalne sieci komputerowe s4

J. polski-roz. S.2

 

Systemy Operacyjne s.4

14:20-15:05

Matematyka Fakultet s.11

 

Informatyka s.4

J. polski R s.2

J. polski R s. 2

 

Matematyka s.11

Matematyka s.1

J. polski-roz. S.2

J. angielski s.7

15.15-16.00

 

G. wychowawcza s.10

 

 

Chemia s.5

 

 

 

16.05-16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

Godziny

III GIM

I LO

II LO

III LO

I TI

II TI

III TI

IV TI

7.10-7.55

 

 

 

Fakultet Biologia s.5

 

J.Niemiecki s.6

English Speaking Practice s.7

English Speaking Practice s.7

8:00-8:45

 

J. hiszpański s.7

J.rosyjski s.1

J.Niemiecki s.6

Chemia s.5 /Historia s.10

J.Hiszpański s.7

J.Polski MB s.14

Tworzenie baz danych s.4

Matematyka s.1

8:55-9:40

Matematyka s.1 z wyrównawcze

J. hiszpański s.7

J.rosyjski s.1

J.Niemiecki
s.6

Chemia s.5 /Historia s.10

Urządzenia Techniki Komp s.4

PP s.3

G.wychowawcza s.2

J. polski MB s.14

9:50-10:35

Matematyka s.1

English
Speaking
Practices s.7

Biologia s.5 / WOS
s.10

J.Polski s.11

Eksploatowanie Urządzeń Techniki Komp

G.wychowawcza s14

J.niemiecki s.6

Hist. i społ. s.3

10:45-11:30

Matematyka s.1

PP s.3

Historia s.10

J.Polski s.11

Administracja Systemami Operacyjnymi s.4

J.Angielski Zawodowy s.7

Tworzenie aplikacji int. s.6

J. polski MB s.14

11:50-12:35

J. polski MB s.5

PP s.3


J.Angielski s.7

Matematyka s.11

J.Polski s.11

Lokalne Sieci Komputerowe s.6

Tworzenie aplikacji int. s.6

Tworzenie baz danych s.4

12:40-13:25

J. polski MB s.5

Historia s.10

J.Angielski s.7

Matematyka s.11

Chemia  s.5

Lokalne Sieci Komputerowe s.6

J. polski s. r 2

Tworzenie baz danych s.6

13:30-14:15

 

J.Polski MB s.11

Matematyka s.1

J.Angielski-PR s.7 Fakultet

Matematyka s.11

Lokalne Sieci Komputerowe s.6

Tworzenie baz danych s.6

Hist. i społ. s3

14:20-15:05

 

J.Polski MB s.11

Historia s.10
Matematyka R s.1

 

PP s.3

Eksploatowanie Urządzeń Techniki Komputerowej s.4

 

J.angielski s.7

15.15-16.00

 

 

 

 

 

Montaż i Konfiguracja Lokalnych Sieci Komp s.4

 

J.angielski s.7 Fakultet

16.05-16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek 

Godziny

III GIM

I LO

II LO

III LO

I TI

II TI

III TI

IV TI

7.10-7.55

wf 


J. hiszpański s.7

j. niemieckis.6 J. hiszpański s.5

 

Matematyka s.14

 

 

8:00-8:45

Religia s.1/Etyka s.10

 

J. hiszpański s.7

j. niemiecki s.6 J. hiszpański s.5

 

Matematyka s.14

Tworzenie baz danych s.4

 

8:55-9:40

Religia s.1/Etyka s.10

j. niemiecki s.6

J. polski s.2

J. angielski s6 PP

English Speaking Practice s.7

Matematyka s.11

Matematyka s.14           

Tworzenie baz danych s.4

English Speaking Practice s.7

9:50-10:35

Matematykas.11

j. niemiecki s.6

J. polski s.2

English Speaking Practice s.7

J. angielski s6

Religia s.6/Etyka s.10

Religia s.6/Etyka s.10

Religia s.6 /Etyka s.10

Sieci komputerowe s.4

10:45-11:30

Chemia s.5

J. angielski s.7

English Speaking Practice s.7

J. polski s.11

Religia s.6/Etyka s.10

Religia s.6 /Etyka s.10

Religia s.6 /Etyka s.10

Sieci komputerowe s.4

11:50-12:35

Matematykas.11

Religia s.1/Etyka s.10

Religia s.1/Etyka s.10

Przyrodas.5/ Hist i społ s.3

J. angielski s.7

 

Tworzenie baz danych s.4

Sieci komputerowe s.4

12:40-13:25

J. angielski s.7

Religia s.1/Etyka s.10

Religia s.1/Etyka s.10

Przyroda s.5/Hist i społ s.3

G.wychowawcza s.11

 

J. polski s2

Sieci komputerowe s.4

13:30-14:15


Chemia s.5

Matematyka s.11

Religias.1/Etyka s.10

Historia s.3

 

Tworzenie baz danych s.4

Religia s.1/Etyka s.10

14:20-15:05

 

Biologia s.5

Historia s.10

Religia s.1/Etyka s.10

 

 

Tworzenie baz danych s.4

Religia s.1/Etyka s.10

15.15-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

Godziny

III GIM

I LO

II LO

III LO

I TI

II TI

III TI

IV TI

7.10-7.55

 

 

Fizyka R s.11

Fakultet WOS s.10

Fakultet Biologia s.5

 

 

 

 

8:00-8:45

 

EDB s.3

Fizyka R s.11

Fakultet WOS s.10

Fakultet Biologia s.5

Informatyka s.4

 

J.angielski s.7 R

 

8:55-9:40

Fakultet.Biologia s.5

WOS s.10

J. polski s.2

Matematyka s.11

Systemy operacyjne s.4

 

J.angielski s.7 R

 

9:50-10:35

Biologia s.5

J. angielski s.7

Historia s.10

Fakultet Matematyka s.11

Administracja systemami operacyjnymi s.4

 

J.polski s.2

Hist. i społ. s.3

10:45-11:30

Fakultet Historia s.3

Matematyka s.11

Przyrodas.5/Hist i społ s.10

J.polski s.2

Systemy operacyjne s.4

 

J.angielski s.7 R

Systemy operacyjne s.4

11:50-12:35

J. angielski s.7-f.

Matematyka s.11 wyrównawcze

Przyrodas.5/Hist i społ s.10

J.polski s.11

Urządzenia techn. komp. s.6

Montaż lokalnych sieci komp. s.4

 

Hist i społ s.3

12:40-13:25

Historia s.3

 

Biologia s.5/WOS s.10

J.polski fakultet s.11

Urządzenia techn. komp. s.6

Administracja systemami operacyjnymi s.4

 

Matematyka s.1

13:30-14:15

EDB s.3

 

Biologia s.5/WOS s.10

Fakultet WOK s11

 

Administracja systemami operacyjnymi s.4

 

Matematyka s.1

14:20-15:05

 

 

G.wychowawcza s.10

 

 

Administracja systemami operacyjnymi s.4

 

Matematyka s.11

R

15.15-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

109,185 unikalne wizyty