Czerwiec 26 2019 03:02:28
Nawigacja
Harmonogram Zjazdów Tech BHP

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ

TECHNIK BHP I SEMESTR ROK SZKOLNY 2017/2018

 

9.02                                10.2

23.02                    24.02

8:00-8:45

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

8:55-9:40

Techn. bezp. pracy

Ocena ryzyka zaw.

Techn. bezp. pracy

Ergonomia w procesie pracy

9:50-10:35

Techn. bezp. pracy


Ergonomia w procesie pracy

Techn. bezp. pracy

Ergonomia w procesie pracy

10:45-11:30

Techn. bezp. pracy

Ergonomia w procesie pracy

Techn. bezp. pracy

Ergonomia w procesie pracy

11:50-12:35

Techn. bezp. pracy


Ergonomia w procesie pracy

Techn. bezp. pracy

Ergonomia w procesie pracy

12:40-13:25

Podst. prawa pracy

Ergonomia w procesie pracy

Techn. bezp. pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

13:30-14:15

Podst. prawa pracy

Ergonomia w procesie pracy

Podst. prawa pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

14:20-15:05

Ocena ryzyka zaw.

Podst. prawa pracy

Ocena ryzyka zaw.

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

15.10- 15.55

 

 

 

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

16.00-16.45

 

 

 

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

 

 9.03                         10.03

23.03                  24.03

 

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

8:00-8:45

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw.

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw.

8:55-9:40

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw.


Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw.

9:50-10:35

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw.


Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw.

10:45-11:30

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ocena ryzyka zaw

11:50-12:35

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Ocena ryzyka zaw

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Ocena ryzyka zaw

12:40-13:25

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Ocena ryzyka zaw

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Ocena ryzyka zaw

13:30-14:15

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Ocena ryzyka zaw

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Ocena ryzyka zaw

14:20-15:05

 

 

 

 

15.10-15.55

 

 

 

 

16.00-16.45

 

 

 

 

 

30.03                 31.03

13.04               14.04

 

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

8:00-8:45

Techn. bezp. pracy

Techn. bezp. pracy

Erg. w procesie pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

8:55-9:40

Techn. bezp. pracy

Techn. bezp. pracy

Erg. w procesie pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

9:50-10:35

Techn. bezp. pracy

Techn. bezp. pracy

Erg. w procesie pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

10:45-11:30

Techn. bezp. pracy

Techn. bezp. pracy

Erg. w procesie pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

11:50-12:35

Techn. bezp. pracy

Ustalanie przyczyn i okolc

Erg. w procesie pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

12:40-13:25

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

13:30-14:15

Z.syte. bezp. higieny pracy


Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

14:20-15:05

 

 

 

 

15.10-15.55

 

 

 

 

16.00-16.45

 


 

 

 

27.04                    28.04

11.05                 12.05

 

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

8:00-8:45

Techn. bezp. pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Erg. w procesie pracy

Podst. prawa pracy

8:55-9:40

Techn. bezp. pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Erg. w procesie pracy

Podst. prawa pracy

9:50-10:35

Techn. bezp. pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Erg. w procesie pracy

Podst. prawa pracy

10:45-11:30

Techn. bezp. pracy

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Podst. prawa pracy

Język angielski zawodowy

11:50-12:35

Ocena ryzyka zaw

Język angielski zawodowy

Podst. prawa pracy

Język angielski zawodowy

12:40-13:25

Ocena ryzyka zaw

Język angielski zawodowy

Podst. prawa pracy

Język angielski zawodowy

13:30-14:15

Ocena ryzyka zaw

Język angielski zawodowy

Podst. prawa pracy

Język angielski zawodowy

14:20-15:05

Ocena ryzyka zaw

Język angielski zawodowy

 

Język angielski zawodowy

15.10-15.55

Ocena ryzyka zaw

Język angielski zawodowy

 

Język angielski zawodowy

16.00-16.45


 

 

Język angielski zawodowy


 

25.05                    26.05

1.06                   2.06

 

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

Semestr 2

8:00-8:45

Erg. w procesie pracy

Podst. prawa pracy

Techn. bezp. pracy

Ocena ryzyka zaw

8:55-9:40

Erg. w procesie pracy-egz Podst. prawa pracy

Techn. bezp. pracy

Ocena ryzyka zaw

9:50-10:35

Podst. prawa pracy

Podst. prawa pracy

Techn. bezp. pracy

Ocena ryzyka zaw

10:45-11:30

Podst. prawa pracy

Podst. prawa pracy

Techn. bezp. pracy

Ocena ryzyka zaw

11:50-12:35

Podst. prawa pracy


Techn. bezp. pracy-egz

Podst. prawa pracy-egz

12:40-13:25

Z.syte. bezp. higieny pracy


Z.syte. bezp. higieny pracy

Język angielski zawodowy

13:30-14:15

Z.syte. bezp. higieny pracy


Z.syte. bezp. higieny pracy

Język angielski zawodowy

14:20-15:05

 


 

Język angielski zawodowy-egz

15.10-15.55

 


 

 

16.00-16.45

 

 

 

 

 

15.06                     16.06

 

 

 

Semestr 2

Semestr 2

 

 

8:00-8:45

Ocena ryzyka zaw

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

8:55-9:40

Ocena ryzyka zaw

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

9:50-10:35

Ocena ryzyka zaw

Ustalanie przyczyn i okol. wypadków-egz

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

10:45-11:30

Ocena ryzyka zaw-egz


Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

11:50-12:35

 

 

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy

Zarządzanie syte. bezp. higieny pracy-egz

12:40-13:25

 

 

 

 

13:30-14:15

 

 

 

 

14:20-15:05

 

 

 

 

109,180 unikalne wizyty