Lipiec 27 2017 16:46:37
Nawigacja
Liceum dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej dla Dorosłych

Oferta szkoły kierowana jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny oraz do osób, które przerwały naukę w szkole średniej. Uznajemy zaliczone lata (semestry) nauki. Szkoła przygotowuje maturzystów do zdania egzaminu maturalnego według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nauka w szkole trwa 3 lata  (6 semestrów). Absolwenci szkół zawodowych, po zaliczeniu różnic programowych, mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (drugiego roku).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Słuchacze szkoły na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydajemy również bez opłat indeksy i legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich i studenckich.

Świadectwo ukończenia szkoły wydawane jest na druku ministerialnym. Nasze Liceum oferuje naukę bez opłat

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.
Cykl nauczania: 6 semestrów

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

LICEUM DLA DOROSŁYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ

II SEMESTR ROK SZKOLNY 2016/2017

<

 

18.02

19.02

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

 

8:00-8:45

J.polski

Matematyka

Historia

Biologia

J. angielski

Matematyka

 

8:55-9:40

J.polski

Matematyka

Historia

Biologia

J. angielski

Matematyka

 

9:50-10:35

J.polski

Matematyka

Historia

Biologia

J. angielski

Matematyka

 

10:45-11:30

Matematyka

J.polski

WOS

Fizyka

Przyroda

J. angielski

 

11:50-12:35

Matematyka

J.polski

WOS

Fizyka

Przyroda

J. angielski

 

12:40-13:25

Matematyka

Historia

J.polski

Fizyka

 

J. angielski

 

13:30-14:15

Fizyka

Historia

J.polski

 

 

J. angielski

 

14:20-15:05

Fizyka

Historia

J.polski

 

 

 

 

 

25.02

26.02

4.03

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 3

8:00-8:45

J.polski

Matematyka

Historia

Matematyka

J. angielski

Matematyka

WOS

8:55-9:40

J.polski

Matematyka

Historia

Matematyka

J. angielski

Matematyka

WOS

9:50-10:35

J.polski

Matematyka

Historia

Matematyka

J. angielski

Matematyka

WOS

10:45-11:30

Matematyka

J.polski

WOS

Matematyka

Przyroda

J. angielski

WOS

11:50-12:35

Matematyka

J.polski

WOS

Matematyka

Przyroda

J. angielski

WOS

12:40-13:25

Matematyka

Historia

J.polski

Biologia

 

J. angielski

WOS

13:30-14:15

 

Historia

J.polski

Biologia

 

J. angielski

WOS

14:20-15:05

 

Historia

J.polski

 

 

 

WOS

 

11.03

12.03

 

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

 

8:00-8:45

J.polski

Matematyka

Historia

Geografia

J. angielski

Matematyka

 

8:55-9:40

J.polski

Matematyka

Historia

Geografia

J. angielski

Matematyka

 

9:50-10:35

J. angielski

Matematyka

Historia

Geografia

J. angielski

Matematyka

 

10:45-11:30

J. angielski

J. polski

WOS

Informatyka

Matematyka

J. angielski

 

11:50-12:35

Matematyka

J.polski

WOS

Informatyka

Matematyka

J. angielski

 

12:40-13:25

Matematyka

Historia

J.polski

Informatyka

Matematyka

J. angielski

 

13:30-14:15

Matematyka

Historia

J.polski

Informatyka

 

J. angielski

 

14:20-15:05

 

Historia

J.polski

 

 

J. angielski

 

 

25.03

26.03

1.04

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

 

8:00-8:45

J. angielski

J.polski

Historia

Geografia

Matematyka

Matematyka

WOS

8:55-9:40

J. angielski

J.polski

Historia

Geografia

Matematyka

Matematyka

WOS

9:50-10:35

J. angielski

J.polski

Historia

Geografia

Matematyka

Matematyka

WOS

10:45-11:30

J.polski

J. angielski

WOS

Geografia

Matematyka

Matematyka

WOS

11:50-12:35

J.polski

J. angielski

WOS

Informatyka

 

Matematyka

WOS

12:40-13:25

 

Historia

J.polski

Informatyka

 

Matematyka

WOS

13:30-14:15

 

Historia

J.polski

Informatyka

 

Matematyka

WOS

14:20-15:05

 

Historia

J.polski

 

 

 

WOS

 

8.04

9.04

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

8:00-8:45

Matematyka

J.polski

WOS

Matematyka

J. angielski

J.polski

8:55-9:40

Matematyka

J.polski

WOS

Fizyka

J. angielski

J.polski

9:50-10:35

Matematyka

J.polski

WOS

Fizyka

J. angielski

J.polski

10:45-11:30

J.polski

WOS

WOS

Fizyka

J. angielski

J.polski

11:50-12:35

J.polski

WOS

WOS

J. angielski

Przyroda

Matematyka

12:40-13:25

J.polski

WOS

J.polski

J. angielski

Przyroda

Matematyka

13:30-14:15

Historia

Historia

J.polski

 

Przyroda

Matematyka

14:20-15:05

Historia

Historia

J.polski

 

 

Matematyka-egzamin

 

22.04

23.04

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

8:00-8:45

J. angielski

J.polski

Historia

Geografia

Przyroda

J.polski

8:55-9:40

J. angielski

J.polski

Historia

Geografia

Przyroda

J.polski

9:50-10:35

J. angielski

J.polski

Historia

Geografia-egzamin

Przyroda

J.polski

10:45-11:30

J.polski

J. angielski

WOS

Biologia

Matematyka

J.polski

11:50-12:35

J.polski

J. angielski

WOS

Chemia

Matematyka

J. angielski

12:40-13:25

Historia

J. angielski-egzamin

J.polski

Chemia

Matematyka

J. angielski

13:30-14:15

Historia

Historia

J.polski

Chemia

Matematyka

J. angielski

14:20-15:05

Historia

Historia

 

 

 

J. angielski-egzamin

 

29.04

 

 

Semestr 1

Semestr 3

Semestr 5

 

 

 

8:00-8:45

WOS

J.polski

 

 

20,068 unikalne wizyty