Czerwiec 26 2019 03:03:57
Nawigacja
Liceum dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej dla Dorosłych

Oferta szkoły kierowana jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny oraz do osób, które przerwały naukę w szkole średniej. Uznajemy zaliczone lata (semestry) nauki. Szkoła przygotowuje maturzystów do zdania egzaminu maturalnego według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nauka w szkole trwa 3 lata  (6 semestrów). Absolwenci szkół zawodowych, po zaliczeniu różnic programowych, mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (drugiego roku).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Słuchacze szkoły na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydajemy również bez opłat indeksy i legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich i studenckich.

Świadectwo ukończenia szkoły wydawane jest na druku ministerialnym. Nasze Liceum oferuje naukę bez opłat

Nauka odbywa się w systemie zaocznym.
Cykl nauczania: 6 semestrów

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa


109,202 unikalne wizyty