sei bydgoszcz, szkoły prywatne Bydgoszcz, prywatne Gimnazjum Bydgoszcz, prywatne Liceum Ogólnokształcące Bydgoszcz, prywatne Technikum Informatyczne Bydgoszcz, prywatne Liceum dla Dorosłych Bydgoszcz, prywatne Policealne Szkoły dla Dorosłych, Bydgoszcz
Telefon:
52 519 35 87
sei bydgoszcz, szkoły prywatne Bydgoszcz, prywatne Gimnazjum Bydgoszcz, prywatne Liceum Ogólnokształcące Bydgoszcz, prywatne Technikum Informatyczne Bydgoszcz, prywatne Liceum dla Dorosłych Bydgoszcz, prywatne Policealne Szkoły dla Dorosłych, Bydgoszcz
Sekretariat
Pon.- Pt.: 8:00-16:00

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy na rok szkolny 2022/2023INFORMACJE

Słuchaczem Liceum dla Dorosłych może zostać absolwent gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, który ma ukończone 18 lat.
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły zasadniczej przyjmowany jest na III semestr Liceum dla Dorosłych.
Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

ZAJĘCIA

zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie od roku szkolnego 2020/2021 nauka w liceum dla dorosłych trwa 4 lata.

Klasa: biologiczno-chemiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
- biologia,
- chemia,
- fizyka.

Język obcy:
- język angielski (obowiązkowy, poziom podstawowy lub rozszerzony),
- kontynuacja nauki drugiego języka(do wyboru w ramach wolnych miejsc: niemiecki, hiszpański, rosyjski).

Dodatkowe informacje:
- realizacja programów autorskich,
- zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii
- udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych CM UMK,
- sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

Opis profilu:
Jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami przyrodniczymi i chciałbyś w przyszłości realizować się w zawodzie lekarza, weterynarza, biotechnologa itp., jest to klasa dla Ciebie! W przyszłości będziesz mógł studiować na takich kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, biotechnologia, weterynaria, zootechnika, dietetyka, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja i ochrona środowiska.


Klasa: humanistyczno-prawna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- język polski,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie.

Język obcy:
- język angielski (obowiązkowy, poziom podstawowy lub rozszerzony),
- kontynuacja nauki drugiego języka (do wyboru w ramach wolnych miejsc: niemiecki, hiszpański, rosyjski).

Dodatkowe informacje:
- zajęcia z prawa i kryminologii,
- udział w debatach, warsztatach i wykładach organizowanych przez IPN, UMK, UKW,
- warsztaty dziennikarskie, tworzenie gazetki szkolnej, koło historyczne
- krajowe i zagraniczne wycieczki przedmiotowe historyczne i literackie.

Opis profilu:
Lubisz czytać, prowadzić dyskusje, szukasz odpowiedzi na egzystencjalne pytania? A może chętnie chodzisz do kina, teatru, na wystawy lub koncerty? Czujesz, że jesteś artystyczną duszą? Czasem piszesz – pamiętniki, felietony, wiersze…? Chcesz obserwować rozprawy sądowe? Spotkać się i porozmawiać z prawnikami o ich pracy? Na profilu humanistyczno- prawnym spotkasz pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i prawa. Tu znajdziesz bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami.


Klasa: teatralno-dziennikarska

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- język polski,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie.

Język obcy:
- język angielski (obowiązkowy, poziom podstawowy lub rozszerzony),
- kontynuacja nauki drugiego języka (do wyboru w ramach wolnych miejsc: niemiecki, hiszpański, rosyjski).

Dodatkowe informacje:
- zajęcia z historii teatru,
- udział w debatach, warsztatach i wykładach organizowanych przez IPN, UMK, UKW,
- warsztaty dziennikarskie, tworzenie gazetki szkolnej, warsztaty teatralne
- zajęcia z emisji głosu (zajęcia z neurologopedą)

Opis profilu:
Lubisz występować, wcielać się w różne role? Chcesz brać udział w tworzeniu filmów i reklam? A może chętnie chodzisz do kina, teatru, na wystawy lub koncerty? Czujesz, że jesteś artystyczną duszą? Czasem piszesz – pamiętniki, felietony, wiersze…? Chcesz brać udział w wieczorach poetyckich, marzysz o warsztatach z aktorami? Zapisz się zatem na profil dziennikarsko-teatralny. Tu znajdziesz bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami.


Klasa: psychologiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- biologia,
- historia,
- WOS.

Język obcy:
- język angielski (obowiązkowy, poziom podstawowy lub rozszerzony),
- kontynuacja nauki drugiego języka (do wyboru w ramach wolnych miejsc: niemiecki, hiszpański, rosyjski).

Dodatkowe informacje:
- zajęcia w formie warsztatów z podstaw psychologii,
- poznanie podstawowych nurtów psychologicznych,
- tworzenie warunków do zrozumienia siebie i swoich potrzeb,
- podnoszenie swoich kompetencji społecznych,

Opis profilu:
Zajęcia na profilu psychologicznym są skierowane do osób, które chcą pogłębiać wiedzę z zakresu rozwoju człowieka i jego miejsca w świecie. Na zajęciach z podstaw psychologii dowiesz się jakie procesy kierują emocjami i ludzkimi potrzebami. Psychologia to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także praktyczne umiejętności z zakresu kompetencji społecznych.


Klasa: lingwistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- język angielski,
- język hiszpański
- geografia.

Język obcy:
- język hiszpański (obowiązkowy),
- język angielski (obowiązkowy).
- Język niemiecki kontynuacja nauki drugiego języka lub język rosyjski od podstaw

Dodatkowe informacje:
- realizacja programów autorskich,
- nowoczesne metody nauczania,
- zajęcia z native speakerem,
- międzynarodowe spotkania z kulturą i gotowaniem

Opis profilu:
Twoją pasją jest nauka języków obcych oraz języka ojczystego? Profil lingwistyczny połączony z wiedzą geograficzną daje wiele możliwości rozwoju. Nauka języków w dzisiejszym świecie to podstawa do podróżowania, studiowania za granicą dowolnych kierunków nauki, po prostu łatwiejszy start młodego człowieka w dorosłe życie. Absolwenci tego profilu przygotowani są do studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.


Klasa: kosmetyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- biologia,
- chemia
- angielski

Język obcy:
- język angielski (obowiązkowy, poziom podstawowy lub rozszerzony), - kontynuacja nauki drugiego języka(lub do wyboru w ramach wolnych miejsc: niemiecki, hiszpański, rosyjski).

Dodatkowe informacje:
- realizacja programów autorskich,
- zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii
- udział w warsztatach i wykładach z kosmetologii

Opis profilu:
Program nauczania przygotowuje do wykonywania między innymi specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych, upiększających i fizykoterapeutycznych. Może chcesz zostać makijażystą przy profesjonalnych sesjach zdjęciowych, kampaniach reklamowych lub pokazach mody? Otworzyć własną pracownię, lub studiować na kierunkach medycznych, m.in. kosmetologii, fizjoterapii czy farmacji. Jeśli tak, to profil dla Ciebie!


Klasa: matematyczno-geograficzna z elementami informatyki

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka,
- informatyka,
- geografia.

Język obcy:
- język angielski (obowiązkowy, poziom podstawowy lub rozszerzony),
- kontynuacja nauki drugiego języka (do wyboru w ramach wolnych miejsc: niemiecki, hiszpański, rosyjski).

Dodatkowe informacje:
- realizacja programów autorskich,
- budowa witryn i aplikacji internetowych ,
- grafika wektorowa i rastrowa
- udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UTP, UMK,
- wycieczki krajoznawcze

Opis profilu:
Profil ten został utworzony dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi ale niezdecydowanych jeszcze co do wyboru kierunku studiów. Zaproponowane rozszerzenia pozwalają na szeroki wybór dalszych kierunków np. budownictwo, architektura, archeologia, ekonomia czy geologia. Dodatkowo rozwiniesz swoje umiejętności informatyczne.