sei bydgoszcz, szkoły prywatne Bydgoszcz, prywatne Gimnazjum Bydgoszcz, prywatne Liceum Ogólnokształcące Bydgoszcz, prywatne Technikum Informatyczne Bydgoszcz, prywatne Liceum dla Dorosłych Bydgoszcz, prywatne Policealne Szkoły dla Dorosłych, Bydgoszcz
Telefon:
52 519 35 87
sei bydgoszcz, szkoły prywatne Bydgoszcz, prywatne Gimnazjum Bydgoszcz, prywatne Liceum Ogólnokształcące Bydgoszcz, prywatne Technikum Informatyczne Bydgoszcz, prywatne Liceum dla Dorosłych Bydgoszcz, prywatne Policealne Szkoły dla Dorosłych, Bydgoszcz
Sekretariat
Pon.- Pt.: 8:00-16:00

SZKOŁY SEI BYDGOSZCZ

Oferta Technikum Informatyki 2023/2024Technik informatyk


to specjalista zajmujący się nowymi technologiami w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Osoba pracująca w tym zawodzie ma umiejętności techniczne pozwalające na obsługę, instalację, konfigurację i konserwację systemów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych.

Technik informatyk zarządza również sieciami komputerowymi, projektuje i administrowa bazy danych, oraz programuje aplikacje desktopowe, internetowe i mobilne.

W ramach swoich obowiązków technik informatyk może odpowiadać za cyberbezpieczeństwo w firmie, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochronę przed atakami hakerskimi.

Do pracy w tym zawodzie niezbędne są umiejętności analityczne, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a także zainteresowanie technologią i elektroniką.

Technik informatyk musi być precyzyjny, zdolny do nauki i adaptacji do nowych technologii, oraz posiadać zdolność do pracy samodzielnie i w zespole.

Rynek pracy oferuje liczne możliwości zatrudnienia dla techników informatyków w różnych firmach i organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

**Co zdobędziesz?**


- Nauczysz się, jak instalować, konfigurować i eksploatować systemy komputerowe oraz sprzęt peryferyjny, a także projektować, wykonywać i zarządzać lokalnymi sieciami komputerowymi.
- Poznasz techniki projektowania, tworzenia, administrowania i zarządzania bazami danych.
- Zdobędziesz wiedzę na temat programowania aplikacji dla komputerów stacjonarnych, stron internetowych i urządzeń mobilnych.
- Rozwiniesz umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia i zarządzania stronami internetowymi oraz systemami zarządzania treścią.

**Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie?**


- W przedsiębiorstwach korzystających z technologii informatycznych.
- W firmach zarządzających sieciami komputerowymi.
- W działach IT firm, które zarządzają sieciami komputerowymi.
- W przedsiębiorstwach tworzących oprogramowanie komputerowe.
- W serwisach komputerowych i sklepach z urządzeniami komputerowymi.
- Prowadząc własną działalność gospodarczą.

**Lista przedmiotów**


- Podstawy informatyki
- Urządzenia techniki komputerowej
- Systemy operacyjne
- Lokalne sieci komputerowe
- Eksploatacja sprzętu komputerowego
- Administracja systemami operacyjnymi
- Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
- Strony i aplikacje internetowe
- Lokalne systemy baz danych
- Tworzenie i administrowanie bazami danych
- Aplikacje komputerowe i mobilne
- Tworzenie stron i aplikacji internetowych
- Angielski zawodowy
- BHP